به اطلاع دانشجویان پسرمقطع کاردانی وکارشناسی ناپیوسته ورودی سال 1396 وماقبل که مشمول هستند (کسانی که به سربازی نرفته اند و کارت پایان خدمت ومعافیت دائم ندارند) می رساند ثبت نام درنیمسال اول 1400-1399 درسامانه آموزشیاربدون گرفتن مجوزازنظام وظیفه خلاف مقررات می باشد.لذا هرچه سریعترجهت گرفتن مجوزنظام وظیفه برای سنوات ارفاقی به اداره مشمولین مراجعه نمایند.درغیراینصورت ثبت نام آنها دراین نیمسال باطل و باغیبت به سربازی اعزام خواهند شد.

                                                          برگشت به صفحه اصلی