جلسه هماهنگی ارائه خدمات آموزشی مشترک مناطق آموزش و پرورش و مراکز آموزشی و فرهنگی سما استان مرکزی

آخرین به روز رسانی یکشنبه, 27 آبان 1397 09:05

در این جلسه آقای دکتر مظاهری ضمن خیر مقدم به مسئولین محترم مناطق آموزش و پرورش و معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش و معاونین سما استان برنامه‏ های سما اراک در توسعه مدارس متوسطه اول و دوم و هنرستان‏های پسرانه و دخترانه را تبین نمودند و از اجرای برنام‏ه ای مشترک آموزشی با اداره آموزش و پرورش در سطح تمام استان استقبال نموده و برای توسعه این همکاری در سال آتی ابراز امیدواری نموده‏اند جناب آقای حیدری معاون متوسطه اداره کل نیز ضمن ابراز امیدواری برای توسعه همکاریها و اعلام آمادگی برای کمک به برنامه‏های کیفی و رشد کمی مدارس سما در استان از اعلام آمادگی سما برای اجرای برنامه‏های مشترک آموزش در زمینه خدمات آموزشی به هنرجویان هنرستان‏های استان استقبال نمودند و با بیان نیاز هنرستان در استان در زمینه فوق مقرر شد مراکز سما استان نسبت به تامین دبیر ، فضای فیزیکی کارگاهی و آزمایشگاهی مور نیاز و عقد قرارداد‏های لازم با اداره آموزش و پرورش اقدام نماید.