امور فرهنگی برگزار می نماید : برگزاری مراسم پر فیض زیارت عاشورا

آخرین به روز رسانی شنبه, 01 مهر 1396 09:40

امور فرهنگی دانشکده سما برگزار می نماید:

مراسم پرفیض زیارت عاشورا

زمان : شنبه 96/07/1 لغایت 96/7/5 ساعت 7:45 صبح

مکان: نمازخانه دانشگاه (مجتمع قایم مقام فراهانی)