امور فرهنگی : برگزاری مسابقه غیر حضوری غدیر

آخرین به روز رسانی یکشنبه, 19 شهریور 1396 14:34

جهت دریافت منبع مسابقه کلیک کنید.

جهت دریافت سوالات مسابقه غیرحضوری کلیک کنید.