برگزاری مراسم ازدواج دانشجویی

آخرین به روز رسانی چهارشنبه, 07 مهر 1395 15:31

 

 

برگزاری مراسم ازدواج دانشجویی

ویژه دانشجویان متأهلی که تاریخ عقدشان 1/7/94 لغایت 30/7/95 می باشد

با ثبت نام در سایتwww.ezdevaj.nahad.ir    

تاریخ ثبت نام و ارائه مدارک: تا 30/7/95

و ارائه مدارک ذیل به امور فرهنگی :

- پرینت ثبت نامی در سایت www.ezdevaj.nahad.ir    

- اصل و کپی از تمام صفحات شناسنامه زوجین

- اصل عقدنامه و کپی از صفحات 4و5 عقدنامه

- اصل  و کپی کارت ملی زوجین

- اصل و کپی کارت دانشجویی

امور فرهنگی دانشکده سما اراک