معرفی امور رفاهی

آخرین به روز رسانی یکشنبه, 28 شهریور 1395 09:32

وظایف امور رفاهی- دانشجویی

1- صدرو گواهی اشتغال به تحصیل برای دانشجویان متقاضی (طبق روال ذکر شده).

2- صدور کارت المثنی در صورت مفقود یا مخدوش شدن کارت دانشجویی .

تذکر: دانشجویان محترم در صورت مفقود یا مخدوش شدن کارت دانشجویی برای بار اول جهت صدور کارت المثنی موقت با در دست داشتن یک قطعه عکس 4*3 و فیش 1000 ریالی واریزی به شماره حساب 0101700170005 سپهر بانک صادرات به حوزه دانشجویی مراجعه نمایند.

ضمنا جهت صدور کارت المثنی یک  فیش 70000 ریالی واریزی به شماره حساب 0101700170005 سپهر بانک صادرات  مراجعه نمایند.

در صورت تکرار ، فرد خاطی به کمیته انضباطی معرفی می گردد.

3- مکاتبه با مرکز آزمون جهت دانشجویان انتقالی به این واحد به منظور احیاء مشخصات و شماره دانشجویی .

4- درخواست درج اصلاحات بر روی سایت مرکز آزمون در صورت وجود مغایرت یا تغییر مشخصات شناسنامه ای.

5- تشکیل پرونده جهت دانشجویان متقاضی استفاده از تخفیف شهریه و طرح در کمیته تخفیف

 

عملکرد امور رفاهی-دانشجویی:

1- صدور بیش از 500 گواهی اشتغال به تحصیل در طول هر نیمسال.

2- درخواست کارت دائم برای کلیه دانشجویان جدیدالورود.

3- صدور بیش از 200 کارت المثنی برای دانشجویان متقاضی در هر نیمسال.

4- به طور میانگین 20 مورد درخواست اصلاح مشخصات و مکاتبه با مرکز آزمون.

5- تشکیل در حدود 350 پرونده تخفیف شهریه در طول هر نیمسال.

 

نشانی:

اراک- خیابان دانشگاه - دانشگاه آزاد اسلامی - مجتمع قائم مقام فراهانی - مرکز آموزشی و فرهنگی سما 

طبقه دوم