تخفیف دانشجویی

آخرین به روز رسانی چهارشنبه, 04 مهر 1397 08:04

مدارک لازم جهت استفاده از تخفیف شهریه نیمسال 1-96-95

 

دانشجویان محترم که دارای شرایط ذیل باشند از تاریخ 1/8/97 لغایت 30/8/97 با در دست داشتن مدارک مذکور به خانم همتی  (واقع در خیابان قیام ساختمان امیرالمومنین طبقه اول) مراجعه نمایند. به درخواست هایی که پس از مهلت مقرر ارائه گردد هیچ گونه ترتیب اثری داده نخواهد شد.

 

تخفیف دو دانشجویی:

1- تکمیل فرم مخصوص تخفیف(امور دانشجویی- رفاهی) که از سایت دانشکده توسط دانشجو گرفته می شود.

2- ارائه گواهی اشتغال به تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی جهت خواهر یا برادر مربوط به نیمسال جاری.

3- کپی کارت دانشجویی و صفحه اول شناسنامه یا کپی کارت ملی هر دو دانشجو .

4- دانشجو نباید در نیمسال گذشته مشروط شده باشد.

 

 تخفیف فوت پدر:

1- تکمیل فرم مخصوص تخفیف (امور دانشجویی- رفاهی) که از سایت دانشکده توسط دانشجو گرفته می شود.

2- کپی کارت دانشجویی و صفحه اول شناسنامه دانشجو.

3- ارائه کپی گواهی فوت پدر که توسط مرجع قضایی با اصل برابر گردیده .

 

تخفیف کمیته امداد- بهزیستی- فرزندان شاهد و جانبازان کمتر از 25% :

1- تکمیل فرم مخصوص تخفیف (امور دانشجویی- رفاهی) که از سایت دانشکده توسط دانشجو گرفته می شود.

2- کپی کارت دانشجویی و صفحه اول شناسنامه دانشجو.

3- نامه مهر شده از ارگانهای ذکر شده.

 

 دانشجوی مبتلا به بیماری خاص:

1- تکمیل فرم مخصوص تخفیف (امور دانشجویی- رفاهی) که از سایت دانشکده توسط دانشجو گرفته می شود.

2- ارائه گواهی از دفتر بنیاد بیماری های خاص.

3- کپی کارت دانشجویی و صفحه اول شناسنامه دانشجو.

 

 

 

دریافت فرم  تخفیف شهریه